Sveriges Begravningsbyråers förbund använder Bisnis Analys

Lite kort om Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) bildades 1922 och är en medlems- organisation för ca 400 privatägda begravningsbyråer i landet. Förbundets uppgift är att:

– verkar för att yrkeskåren är kunnig och ansvarskännande
– främja god begravningssed och yrkesetik
– ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd
– tillvarata medlemmarnas yrkesintressen
– bistå medlemmarna vid yrkets utövande

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt. En begravningsbyrå kan vara medlem eller auktoriserad medlem i SBF.

Varför valde ni Bisnis Analys?

När jag fick Bisnis Analys presenterat för mig såg jag väldigt snabbt nyttan i verktyget. Det kändes då att printversionerna hade gjort sitt. Här ges en god överblick över branschen och dess ekonomi. Vi består av 425 begravningsbyråer och genom Bisnis Analys kan jag analysera de enskilda byråerna var t.ex lönsamhetsproblem kan bestå av. Verktyget är också väldigt bra vid en värdering då en begravningsbyrå skall säljas då parametrarna gällande ekonomin är enkel att plocka ut.

Samt inte att förglömma så är verktyget väldigt användarvänligt och tillförlitligt.

Ulf Lerneus

Förbundsdirektör, SBF

Så använder du data och statistik på rätt sätt

Här kan du ladda ner vår PDF: Använd data och statistik på rätt sätt – En kort guide om hur du smartast arbetar med vår statistik för företagsanalyser, jämförelser och konkurrentanalyser. Är du nyfiken på vårt verktyg eller har funderingar på hur du skulle kunna börja använda dig av företagsanalyser i din verksamhet? Då är du varmt välkommen att slå oss en signal på telefonnummer 08 – 409 14 020 så kan vi gå igenom detta tillsammans med dig.