Kött & Charkföretagen börjar använda Bisnis Analys för tillgång till statistik

Lite kort om Kött- och charkföretagen

Kött och Charkföretagens, KCF, uppdrag är att samla och stärka den svenska kött- och charkbranschen, att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor. Kött och Charkföretagen, KCF, skall dessutom företräda medlemmarna i frågor av gemensamt intresse inför staten, myndigheter, organisationer, EU-institutioner och andra internationella organ.

Om du bedriver verksamhet inom slakt, styckning eller charktillverkning är Kött och Charkföretagen (KCF) branschorganisationen för dig. Vi hjälper dig med branschrelaterade och näringspolitiska frågor stora som små och företräder branschens gemensamma intressen i förhållande till regering, riksdag, nationella myndigheter och EU-organ.

Varför valde ni Bisnis Analys?

Vi har valt att använda Bisnis Analys för att de har ett enkelt och överskådligt verktyg som de ständigt förbättrar. I vår verksamhet har vi användning för verktyget på många olika sätt. Vi baserar vår medlemsavgift på medlemsföretagens redovisade omsättning. Siffrorna hämtar vi ur Bisnis Analys.

Det går snabbt och enkelt med egna skräddarsydda listor och ger oss mer tid till annat. Verktyget ger oss också en möjlighet att följa hur branschens företag presterar utifrån en lång rad nyckeltal. Det är mycket värdefullt för oss att snabbt få en bild över branschutvecklingen

Magnus Därth

VD, Kött och charkföretagen

Så använder du data och statistik på rätt sätt

Här kan du ladda ner vår PDF: Använd data och statistik på rätt sätt – En kort guide om hur du smartast arbetar med vår statistik för företagsanalyser, jämförelser och konkurrentanalyser. Är du nyfiken på vårt verktyg eller har funderingar på hur du skulle kunna börja använda dig av företagsanalyser i din verksamhet? Då är du varmt välkommen att slå oss en signal på telefonnummer 08 – 409 14 020 så kan vi gå igenom detta tillsammans med dig.