Srf konsulterna väljer ett nytt
prospekterings och analysverktyg

Lite kort om Srf konsulterna

Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Srf konsulterna bedriver en omfattande informations- och utbildningsverksamhet. Srf Utbildning är landets
ledande leverantör av kurser inom redovisnings- och löneområdet. Kursutbudet omfattar allt från grundkurser, nyhetsuppdateringar till specialistkurser och auktorisationsutbildningar specialanpassade för redovisnings- och lönebranschen.

Varför valde ni Bisnis Analys?

Vi valde Bisnis Analys för att kunna skapa en bra bild över utvecklingen i branschen. Det är väldigt enkelt att skapa egna urval och det finns många relevanta uppgifter att välja mellan. Vi tar löpande fram analyser över branschens utveckling, på riksnivå och på andra geografiska områden. Detta använder vi sedan i vårt presentationsmaterial och i våra olika kommunikationskanaler.

Jag ser även en möjlighet för den enskilda redovisningsbyrån att ha nytta av Bisnis Analys plattform, tex vid rådgivningsmöten med sina kunder. Vi får också väldigt bra och snabb respons från supporten och vår kontaktperson hos Bisnis Analys, jag kan varmt rekommendera detta verktyg.

Roland Sigbladh

VD, Srf konsulterna

Så använder du data och statistik på rätt sätt

Här kan du ladda ner vår PDF: Använd data och statistik på rätt sätt – En kort guide om hur du smartast arbetar med vår statistik för företagsanalyser, jämförelser och konkurrentanalyser. Är du nyfiken på vårt verktyg eller har funderingar på hur du skulle kunna börja använda dig av företagsanalyser i din verksamhet? Då är du varmt välkommen att slå oss en signal på telefonnummer 08 – 409 14 020 så kan vi gå igenom detta tillsammans med dig.